@Flavia Giannoli

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ОрганизационнаспособностКомуникацияАналитичностТехникаЛидерствоКреативност
Очаквания 
Sono un Docente di Matematica e Fisica, entusiasta delle tecnologie per il supporto alla didattica. Formo gli insegnanti nella didattica per competenze e nell'utilizzo delle tecnologie a scuola. Desidero continuare la ricerca e dare del mio meglio per supportare la Scuola Digitale in tutti i suoi aspetti.

Уменията

Организационна способност

работи в екип
планира
организира
е търпелив
обръща внимание на детайлите
следва инструкции
методичен
посочва източници
управлява времето
въвежда плановете в действие
управлява конфликтите
изследва
учи се от грешките си
спазва сроковете
доверява се

Лидерство

поема инициативата
поема рискове
определя приоритети
взема решения
показва лидерство
носи отговорност
поставя цели
делегира задачи
вдъхновява
управлява хора
инструктира

Аналитичност

калкулира
решава проблемите
определя нуждите
предвижда
оформя становище
бюджетира
изследва
мисли критично
логичен
учи
прилага математически познания
анализира данни

Комуникация

комуникира ефективно
създава връзки
изразява идеи
слуша внимателно
води преговори
убеждава
развива разбирателството
разбира аудиторията
презентира
самоуверен
прави конструктивна критика
говори пред аудитория
пише ясно
медийно грамотен

Креативност

артистичност
проектира
експресивен
визуализира
илюстрира
показва оригиналност
има усет
музикален

Техника

компетентен с ИТ
управлява софтуер
създава дигитално съдържание
съгласява се с издателя
информационно грамотен
съблюдава етикета
поддържа онлайн безопасност
управлява дигитална информация
управлява хардуер
разработва уебсайтове
възприема опита на потребителите
възприема потребителският интерфейс

Езикови умения

английски: cредни