@Rachelorr89

Primary tabs

Viên kim cương cho thấy nhóm các kĩ năng nổi trội. Nhấn vào từng nhóm để xem các kĩ năng cá nhân bên dưới.

Tổ chứcGiao tiếpKỹ thuậtPhân tíchLãnh đạoSáng tạo

Kĩ năng của tôi

Tổ chức

kế hoạch
tổ chức
kiên nhẫn
có phương pháp
xác định các nguồn lực
làm việc theo đội, nhóm
làm theo chỉ dẫn
quản lý thời gian
chú trọng tới chi tiết
chia sẻ thành quả
nghiên cứu

Lãnh đạo

chấp nhận trách nhiệm
quyết định các ưu tiên
ra quyết định
cho thấy khả năng lãnh đạo
chủ động

Giao tiếp

giao tiếp một cách hiệu quả
bày tỏ ý kiến
xây dựng quan hệ
chú ý lắng nghe
đàm phán
phát triển quan hệ tốt
hiểu người mà mình muốn giao tiếp
trình bày
viết rõ ràng
thành thạo về thông tin báo chí
trình bày trước đám đông

Phân tích

dự toán
giải quyết vấn đề
đánh giá được nhu cầu
suy nghĩ một cách phê phán
ứng dụng toán
hình thành ý kiến

Kỹ thuật

thành thạo về công nghệ thông tin
quản lý phần cứng
bảo đảm an toàn trên mạng
xuất bản nội dung
tạo nội dụng bằng kĩ thuật số
thông thạo về dữ liệu
quan sát cách giao tiếp hợp lý trên mạng
quản lý thông tin số

Sáng tạo

biết về âm nhạc
nghệ thuật
thực hiện
bày tỏ

Ngôn ngữ