@Pro Nik

Primary tabs

Viên kim cương cho thấy nhóm các kĩ năng nổi trội. Nhấn vào từng nhóm để xem các kĩ năng cá nhân bên dưới.

Lãnh đạoGiao tiếpPhân tíchKỹ thuậtTổ chứcSáng tạo

Kĩ năng của tôi

Lãnh đạo

quyết định các ưu tiên
phân bổ công việc
tạo động lực cho người khác
ra quyết định
đặt ra mục tiêu
cho thấy khả năng lãnh đạo
chủ động
chấp nhận trách nhiệm

Tổ chức

xác định các nguồn lực
tổ chức
chú trọng tới chi tiết

Giao tiếp

xây dựng quan hệ
giao tiếp một cách hiệu quả
bày tỏ ý kiến
đàm phán
hiểu người mà mình muốn giao tiếp
trình bày
viết rõ ràng

Phân tích

đánh giá được nhu cầu
ngân sách
dự toán
dự đoán
giải quyết vấn đề
hình thành ý kiến

Kỹ thuật

xuất bản nội dung
tạo nội dụng bằng kĩ thuật số
thông thạo về dữ liệu
thành thạo về công nghệ thông tin
quan sát cách giao tiếp hợp lý trên mạng
bảo đảm an toàn trên mạng

Ngôn ngữ