@lizebcn

Primary tabs

Quá trình học tập: 
Cơ sở giáo dục, thành phốCấp họcNgành họcThời gian
Katholieke Universiteit Leuven
Thạc sĩ
Business administration / Management
1989-1993
Cơ sở giáo dục, thành phốCấp họcNgành họcThời gian
Vrije Universiteit Brussel
Thạc sĩ
Sociology
1998-2001
Quá trình làm việc: 
Công ty/Tổ chứcVị trí công việcLoạiThời gian
European Schoolnet
Social Media Manager for the European Commission eSkills for Jobs 2014 campaign
Tự do/ Tự kinh doanh
2013-2014
Công ty/Tổ chứcVị trí công việcLoạiThời gian
Telecentre-Europe AISBL
Communications Manager
Tự do/ Tự kinh doanh
2011-2013
Công ty/Tổ chứcVị trí công việcLoạiThời gian
Yourock Online Ltd.
Social Media Strategist & Community Manager
Tự do/ Tự kinh doanh
2015-present