@Aminah Tanasa

Primary tabs

Viên kim cương cho thấy nhóm các kĩ năng nổi trội. Nhấn vào từng nhóm để xem các kĩ năng cá nhân bên dưới.

Tổ chứcGiao tiếpSáng tạoPhân tíchLãnh đạoKỹ thuật
Nguyện vọng 
I am a book lover, I like to read, to study and to write. From romantic novels to foreign affairs, I love to read everything, because I consider that they bring value and knowledge in my life. I worked since I was a teenager as a seller, but my big dream is to work as a librarian because that is a job that can fulfill my true passion for books and it can harness my experience. I also dream to write articles and, in the end, books for a varied audience. I tried my chance since highschool with short stories, articles and I enjoyed writing and presenting projects in college, but i think I still have a lot to learn about this field. I hope I will have the opportunity to take creative writing courses, to go to writing seminaries and, why not?, meet a contemporary author, like Haruki Murakami, for example.

Kĩ năng của tôi

Tổ chức

chú trọng tới chi tiết
quản lý thời gian
kế hoạch
có phương pháp
tổ chức
làm việc theo đội, nhóm
kiên nhẫn
làm theo chỉ dẫn
nghiên cứu
xác định các nguồn lực

Lãnh đạo

chủ động
mạo hiểm
chấp nhận trách nhiệm

Phân tích

tính toán
giải quyết vấn đề
đánh giá được nhu cầu
ngân sách
dự đoán
khám phá

Giao tiếp

giao tiếp một cách hiệu quả
xây dựng quan hệ
phát triển quan hệ tốt
chú ý lắng nghe
trình bày
bày tỏ ý kiến
viết rõ ràng
hiểu người mà mình muốn giao tiếp

Sáng tạo

hình ảnh hoá
nghệ thuật
thiết kế
bày tỏ
cho thấy khả năng độc lập, sáng tạo
cảm thụ nghệ thuật
minh hoạ

Kỹ thuật

thành thạo về công nghệ thông tin

Ngôn ngữ