@mlab

Primary tabs

Quá trình học tập: 
Cơ sở giáo dục, thành phốCấp họcNgành họcThời gian
Αlba Graduate Business School at The American College of Greece
Thạc sĩ
Business administration / Management
2013-present