@mlab

Primary tabs

Viên kim cương cho thấy nhóm các kĩ năng nổi trội. Nhấn vào từng nhóm để xem các kĩ năng cá nhân bên dưới.

Tổ chứcGiao tiếpLãnh đạoKỹ thuậtSáng tạoPhân tích

Kĩ năng của tôi

Lãnh đạo

quyết định các ưu tiên
ra quyết định
cho thấy khả năng lãnh đạo
chủ động
chấp nhận trách nhiệm
mạo hiểm

Tổ chức

xác định các nguồn lực
tổ chức
kế hoạch
làm việc theo đội, nhóm
làm theo chỉ dẫn
quản lý thời gian
chú trọng tới chi tiết
kiên nhẫn
có phương pháp

Giao tiếp

giao tiếp một cách hiệu quả
bày tỏ ý kiến
xây dựng quan hệ
chú ý lắng nghe
đàm phán
phát triển quan hệ tốt
trình bày
hiểu người mà mình muốn giao tiếp
viết rõ ràng

Phân tích

giải quyết vấn đề
ứng dụng toán
tính toán
hình thành ý kiến
làm việc với hình khối và không gian

Sáng tạo

nghệ thuật
bày tỏ
minh hoạ
cảm thụ nghệ thuật
hình ảnh hoá

Kỹ thuật

thành thạo về công nghệ thông tin
xuất bản nội dung
tạo nội dụng bằng kĩ thuật số
thông thạo về dữ liệu
quan sát cách giao tiếp hợp lý trên mạng
bảo đảm an toàn trên mạng

Ngôn ngữ