@yourock

Primary tabs

Viên kim cương cho thấy nhóm các kĩ năng nổi trội. Nhấn vào từng nhóm để xem các kĩ năng cá nhân bên dưới.

Tổ chứcKỹ thuậtLãnh đạoSáng tạoGiao tiếpPhân tích