@Gi

Primary tabs

Viên kim cương cho thấy nhóm các kĩ năng nổi trội. Nhấn vào từng nhóm để xem các kĩ năng cá nhân bên dưới.

Giao tiếpTổ chứcLãnh đạoSáng tạoKỹ thuậtPhân tích

Kĩ năng của tôi

Lãnh đạo

chủ động
chấp nhận trách nhiệm
tạo động lực cho người khác
cho thấy khả năng lãnh đạo
thúc đẩy, tạo động lực

Tổ chức

làm theo chỉ dẫn
quản lý thời gian
làm việc theo đội, nhóm
có phương pháp
kiên nhẫn
chú trọng tới chi tiết
chia sẻ thành quả

Giao tiếp

xây dựng quan hệ
phát triển quan hệ tốt
giao tiếp một cách hiệu quả
hiểu người mà mình muốn giao tiếp
chú ý lắng nghe
phê phán một cách xây dựng
bày tỏ ý kiến
trình bày
trình bày trước đám đông

Sáng tạo

nghệ thuật
bày tỏ
cho thấy khả năng độc lập, sáng tạo
hình ảnh hoá

Phân tích

đánh giá được nhu cầu
hình thành ý kiến
giải quyết vấn đề

Kỹ thuật

quản lý phần cứng
quản lý phần mềm
bảo đảm an toàn trên mạng

Ngôn ngữ