@sven

Primary tabs

Quá trình học tập: 
Cơ sở giáo dục, thành phốCấp họcNgành họcThời gian
University of Bamberg
Thạc sĩ
Sociology / Politics / Administration
2002-2009
Chứng chỉ: 
Môn họcCấp họcNăm
IT
Cisco IT Essentials
2012
Quá trình làm việc: 
Công ty/Tổ chứcVị trí công việcLoạiThời gian
Stiftung Digitale Chancen
Scientific Project Manager & Trainer
Toàn phần
2010-2014
Công ty/Tổ chứcVị trí công việcLoạiThời gian
Telecentre Europe
Management Board
Không áp dụng
2012-2015
Công ty/Tổ chứcVị trí công việcLoạiThời gian
YouRock
Project Management
Không áp dụng
2014-present