@stsiona

Primary tabs

Viên kim cương cho thấy nhóm các kĩ năng nổi trội. Nhấn vào từng nhóm để xem các kĩ năng cá nhân bên dưới.

Giao tiếpTổ chứcPhân tíchLãnh đạoSáng tạoKỹ thuật
Nguyện vọng 
“Let’s Go Exploring!” has always been my motto for every fresh new start of my life, that may be a day running a project, a new neighbourhood or a cloudy morning. I strongly believe that in order to be the one who drives changes in your life and not been driven by them, you should be self-motivated and flexible in transfiguring yourself, adjusting and/or readjusting in diverse environments and constantly changing conditions. Until today, my passion for Digital Tools, Internet & Information Technology has been guiding me to enhance my knowledge and experience in Digital Marketing, Creative Media and Global Sustainable Development. Being a tireless learner I repeatedly tend to permeate and discover the know-how for my top interests and favourite activities. As a goal-oriented personality, I pay attention in both “big-picture” and detail missing, using the best of me to identify the essential needs and the options to improve the “big-picture’s” efficiency. For me it's not just the destination but also the journey. I also love snowboarding, cosy bistros & spots with a view!

Kĩ năng của tôi

Tổ chức

kế hoạch
tổ chức
có phương pháp
làm theo chỉ dẫn
quản lý thời gian
làm việc theo đội, nhóm
chú trọng tới chi tiết
đối phó với áp lực
xác định các nguồn lực
nghiên cứu
học từ lỗi lầm

Lãnh đạo

chấp nhận trách nhiệm
chủ động
cho thấy khả năng lãnh đạo
chỉ dẫn
mạo hiểm
quyết định các ưu tiên
phân bổ công việc
ra quyết định
đặt ra mục tiêu

Giao tiếp

xây dựng quan hệ
phát triển quan hệ tốt
giao tiếp một cách hiệu quả
hiểu người mà mình muốn giao tiếp
chú ý lắng nghe
phê phán một cách xây dựng
bày tỏ ý kiến
trình bày
quyết đoán
đàm phán
viết rõ ràng
thành thạo về thông tin báo chí

Sáng tạo

nghệ thuật
thiết kế
bày tỏ
cho thấy khả năng độc lập, sáng tạo
hình ảnh hoá
minh hoạ
biết về âm nhạc
thực hiện

Phân tích

đánh giá được nhu cầu
tính toán
dự toán
hình thành ý kiến
ngân sách
dự đoán
giải quyết vấn đề
suy nghĩ một cách phê phán
suy luận một cách có lý
học

Kỹ thuật

xuất bản nội dung
quản lý thông tin số
hiểu trải nghiệm của người sử dụng
hiểu giao diện của người sử dụng
quản lý phần cứng
quản lý phần mềm
thông thạo về dữ liệu

Ngôn ngữ

Anh: Trôi chảy, người Pháp: Nâng cao, người Hy Lạp: Như người bản ngữ