@ianclifford

Primary tabs

Quá trình học tập: 
Cơ sở giáo dục, thành phốCấp họcNgành họcThời gian
Manchester
Cử nhân/kĩ sư
Drama
American Literature
1987-1990
Cơ sở giáo dục, thành phốCấp họcNgành họcThời gianTóm tắt
Manchester University
Khác
Community Theatre
1990-1991
Post-Graduate Diploma
Chứng chỉ: 
Môn họcNăm
CGLI Photography
1997
Kĩ năng về công nghệ thông tin: 
Trình độ nâng cao:
ActiveX
Trình độ trung cấp:
Adobe Acrobat, Indesign, ActionScript
Cơ bản:
CorelDraw
Quá trình làm việc: 
Công ty/Tổ chứcVị trí công việcLoạiThời gianTóm tắt
Cosmic
Founder
Toàn phần
1996-2002
Founder and Manager
Công ty/Tổ chứcVị trí công việcLoạiThời gian
UK online centres
Head of Business Development
Toàn phần
2003-2011
Công ty/Tổ chứcVị trí công việcLoạiThời gian
Telecentre Europe
Founder and Co-Chair
Bán thời gian
2008-2012
Công ty/Tổ chứcVị trí công việcLoạiThời gianTóm tắt
Yourock Online Ltd
Founder and CEO
Toàn phần
2013-present
Founder
LoạiThời gian
Không áp dụng
2017-present