@nayia_s2001

Primary tabs

Viên kim cương cho thấy nhóm các kĩ năng nổi trội. Nhấn vào từng nhóm để xem các kĩ năng cá nhân bên dưới.

Tổ chứcSáng tạoPhân tíchGiao tiếpKỹ thuậtLãnh đạo

Kĩ năng của tôi

Tổ chức

chú trọng tới chi tiết
quản lý thời gian
tổ chức
làm việc theo đội, nhóm
kiên nhẫn
kế hoạch
có phương pháp

Giao tiếp

giao tiếp một cách hiệu quả
chú ý lắng nghe
trình bày

Phân tích

đánh giá được nhu cầu
phân tích dữ liệu
suy luận một cách có lý
học

Sáng tạo

hình ảnh hoá
nghệ thuật
thiết kế
bày tỏ
minh hoạ

Kỹ thuật

thành thạo về công nghệ thông tin
thông thạo về dữ liệu
quản lý thông tin số

Ngôn ngữ