@katsou

Primary tabs

Quá trình học tập: 
Cơ sở giáo dục, thành phốCấp họcNgành họcThời gian
university of thrace
Cử nhân/kĩ sư
2007-2014
Chứng chỉ: 
Môn họcCấp họcNăm
service
10
2007
Môn họcCấp họcNăm
bartender
7
2008