@katsou

Primary tabs

Viên kim cương cho thấy nhóm các kĩ năng nổi trội. Nhấn vào từng nhóm để xem các kĩ năng cá nhân bên dưới.

Giao tiếpTổ chứcSáng tạoLãnh đạoPhân tíchKỹ thuật

Kĩ năng của tôi

Lãnh đạo

chủ động
chấp nhận trách nhiệm
tạo động lực cho người khác
đặt ra mục tiêu

Tổ chức

làm theo chỉ dẫn
làm việc theo đội, nhóm
tổ chức
kế hoạch
nghiên cứu
xác định các nguồn lực

Giao tiếp

xây dựng quan hệ
phát triển quan hệ tốt
thuyết phục
giao tiếp một cách hiệu quả
bày tỏ ý kiến
hướng dẫn thảo luận
đàm phán
trình bày
trình bày trước đám đông
hiểu người mà mình muốn giao tiếp

Sáng tạo

nghệ thuật
thiết kế
bày tỏ
cho thấy khả năng độc lập, sáng tạo
hình ảnh hoá
cảm thụ nghệ thuật

Phân tích

phân tích dữ liệu
đánh giá được nhu cầu
dự đoán

Ngôn ngữ