@ramata2014

Primary tabs

Viên kim cương cho thấy nhóm các kĩ năng nổi trội. Nhấn vào từng nhóm để xem các kĩ năng cá nhân bên dưới.

Lãnh đạoTổ chứcGiao tiếpPhân tíchKỹ thuậtSáng tạo

Kĩ năng của tôi

Lãnh đạo

chấp nhận trách nhiệm
quyết định các ưu tiên
ra quyết định
tạo động lực cho người khác
đặt ra mục tiêu
chủ động
cho thấy khả năng lãnh đạo

Tổ chức

tổ chức
kế hoạch
kiên nhẫn

Giao tiếp

xây dựng quan hệ
phát triển quan hệ tốt
giao tiếp một cách hiệu quả

Phân tích

đánh giá được nhu cầu
hình thành ý kiến

Ngôn ngữ