@PeterJannsen

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

ความรู้เชิงเทคนิคการคิดวิเคราะห์การจัดการองค์กรการสื่อสารการคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้นำ

ทักษะของฉัน

การคิดสร้างสรรค์

ออกแบบ
ทำให้เห็นภาพได้
มีความสามารถทางศิลปะ
เขียนภาพประกอบ
มีหัวด้านการจัดวางองค์ประกอบ

การคิดวิเคราะห์

แก้ปัญหา
ทำงานกับรูปทรงและพื้นที่
ประเมิน
คำนวณ
คาดเดา
ประเมินความต้องการ
ใช้เหตุผล
เรียนรู้

การจัดการองค์กร

ทำตามระเบียบวิธี
มีความอดทน
ใส่ใจในรายละเอียด
ทำตามขั้นตอน
รับมือกับความกดดันได้
ทำงานเป็นทีม
เรียนรู้จากความผิดพลาด

ความรู้เชิงเทคนิค

มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการซอฟต์แวร์
เขียนซอฟต์แวร์
ผู้เผยแพร่คอนเทนต์
สร้างคอนเทนต์ดิจิตอล
พัฒนาเว็บไซต์
บริหารจัดการข้อมูลดิจิตอล
เข้าใจเรื่องประสบการณ์ผู้ใช้
เข้าใจอินเทอร์เฟสผู้ใช้
ซ่อมแซม
ใช้เครื่องมือได้ดี
เข้าใจกลไก

การสื่อสาร

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
เขียนรายงาน
ฟังอย่างตั้งใจ
มีความรู้เกี่ยวกับสื่อ
เขียนได้อย่างกระจ่าง
แสดงความคิด

ภาษา

ดัตช์: ใช้ได้คล่อง, อังกฤษ: ใช้ได้คล่อง, ฝรั่งเศส: ภาษาแม่