@PeterJannsen

Primary tabs

Dijamant prikazuje grupe veština koje preovlađuju. Kliknite na svaku grupu kako biste videli pojedinačne veštine.

TehničkeAnalitičkeOrganizacioneKomunikacijskeKreativneLiderske

Veštine

Kreativne

dizajnira
vizualizuje
umetnički nastrojen
ilustruje
ima osećaj za kompoziciju

Analitičke

rešava probleme
radi sa oblicima i prostorom
procenjuje
računa
predviđa
procenjuje potrebe
logički razmišlja
uči

Organizacione

metodičan/-a
strpljiv
vodi računa o detaljima
sledi uputstva
nosi se s pritiskom
timski igrač
uči iz grešaka

Tehničke

ima IKT kompetencije
radi sa softverom
razvija softver
objavljuje sadržaje
kreira digitalni sadržaj
kreira veb sajtove
upravlja digitalnim informacijama
razume iskustvo korisnika
razume korisnički interfejs
popravlja
dobro koristi alate
razume mehaniku

Komunikacijske

uspešno komunicira
razvija odnos pun razumevanja
pažljivo sluša
medijski pismen/-a
piše jasno
iznosi ideje

Jezici

holandski: оdlično, engleski: оdlično, francuski: maternji