@James Payne

Primary tabs

Dijamant prikazuje grupe veština koje preovlađuju. Kliknite na svaku grupu kako biste videli pojedinačne veštine.

TehničkeOrganizacioneAnalitičkeKreativneKomunikacijskeLiderske

Veštine

Kreativne

dizajnira
izražajan/-na
vizualizuje
ima osećaj za kompoziciju

Organizacione

sledi uputstva
vodi računa o detaljima
nosi se s pritiskom
timski igrač
strpljiv
metodičan/-a
uči iz grešaka
planira

Komunikacijske

uspešno komunicira
pažljivo sluša
gradi odnose sa drugima
predstavlja

Analitičke

procenjuje potrebe
logički razmišlja
uči
računa
predviđa
radi sa oblicima i prostorom

Tehničke

ima IKT kompetencije
objavljuje sadržaje
kreira digitalni sadržaj
kreira veb sajtove
upravlja digitalnim informacijama
razume iskustvo korisnika
razume korisnički interfejs
radi sa hardverom
radi sa softverom
održava bezbednost na internetu

Jezici