@RebeccaShakti

Primary tabs

Dijamant prikazuje grupe veština koje preovlađuju. Kliknite na svaku grupu kako biste videli pojedinačne veštine.

KomunikacijskeOrganizacioneKreativneTehničkeLiderskeAnalitičke
Čemu težite  

I am a blogger for YouRock.

Veštine

Liderske

preuzima inicijativu
prihvata odgovornost

Organizacione

upravlja vremenom
timski igrač
metodičan/-a
strpljiv
vodi računa o detaljima
nosi se s pritiskom

Komunikacijske

gradi odnose sa drugima
razvija odnos pun razumevanja
uspešno komunicira
pažljivo sluša
piše jasno
iznosi ideje
razume publiku

Kreativne

umetnički nastrojen
dizajnira
izražajan/-na
vizualizuje
ilustruje
ima osećaj za kompoziciju

Analitičke

procenjuje potrebe

Tehničke

ima IKT kompetencije
kreira digitalni sadržaj
upravlja digitalnim informacijama
poštuje internet etiku

Jezici

francuski: оdlično