@sven

Primary tabs

Dijamant prikazuje grupe veština koje preovlađuju. Kliknite na svaku grupu kako biste videli pojedinačne veštine.

KomunikacijskeLiderskeOrganizacioneKreativneAnalitičkeTehničke

Veštine

Kreativne

umetnički nastrojen
muzikalan/-na
nastupa
izražajan/-na

Organizacione

timski igrač
deli zasluge sa drugima
sledi uputstva
planira
organizuje posao

Komunikacijske

razvija odnos pun razumevanja
pažljivo sluša
razume publiku
gradi odnose sa drugima
uspešno komunicira
iznosi ideje
predstavlja
ima iskustva u javnim govorima
asertivan

Liderske

prihvata odgovornost
inspiriše
motiviše
podučava
pokazuje liderske kvalitete
preuzima inicijativu
rizikuje

Analitičke

formira mišljenje

Jezici

engleski: оdlično, francuski: srednje, nemački: maternji