@ianclifford

Primary tabs

Dijamant prikazuje grupe veština koje preovlađuju. Kliknite na svaku grupu kako biste videli pojedinačne veštine.

TehničkeAnalitičkeKomunikacijskeKreativneLiderskeOrganizacione
Čemu težite  

I have developed YouRock to change the employability landscape for people across Europe. I'm not looking for work, as managing this site is a full time job!

Veštine

Kreativne

umetnički nastrojen
ilustruje
ima osećaj za kompoziciju
vizualizuje
dizajnira
preduzetnički nastrojen/-a

Organizacione

vodi računa o detaljima
uči iz grešaka

Liderske

inspiriše
motiviše
podučava
pokazuje liderske kvalitete
preuzima inicijativu
rizikuje

Komunikacijske

razume publiku
iznosi ideje
predstavlja
asertivan
uspešno komunicira
piše jasno
medijski pismen/-a
pregovara

Analitičke

formira mišljenje
rešava probleme
logički razmišlja
uči
primenjuje matematiku
procenjuje
računa
predviđa
prepoznaje prilike

Tehničke

kreira digitalni sadržaj
kreira veb sajtove
ima IKT kompetencije
upravlja digitalnim informacijama
razume iskustvo korisnika
razume korisnički interfejs
radi sa hardverom
radi sa softverom
održava bezbednost na internetu
razvija aplikacije
dizajnira igrice
razvija softver
razume podatke

Jezici

francuski: osnovno, ruski: osnovno