@ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Taburi primare

Diamantul va expune grupul de abilități predominant. Efectuați clic pe fiecare grup pentru a vizualiza abilitățile corespunzătoare mai jos.

OrganizaționalCreativitateComunicareTehnicLeadershipAnaliză

Abilități

Organizațional

Metodic
Muncește în echipă
Atenție la detalii
Cercetează
Planifică
Organizează
Răbdator
Urmează instrucțiuni

Tehnic

Înțelege mecanica
Repară

Creativitate

Artist
Designer
Expresiv
Originalitate
Vizualizează
Talent la compunere

Comunicare

Prezintă
Comunică eficient
Construiește relații

Leadership

Acceptă responsabilitatea
Își asumă riscuri

Limbi