@Μελίνα Μεγαλιού

Taburi primare

Diamantul va expune grupul de abilități predominant. Efectuați clic pe fiecare grup pentru a vizualiza abilitățile corespunzătoare mai jos.

OrganizaționalAnalizăComunicareTehnicCreativitateLeadership

Abilități

Analiză

Învață
Calculează
Logică
Face predicții
Evaluează nevoi
Lucrează cu spații/forme

Organizațional

Învață din greșeli
Urmează instrucțiuni
Atenție la detalii
Face față la presiune
Muncește în echipă
Răbdator
Cercetează
Metodic
Administrează bine timpul
Organizează
Planifică
Identifică resurse

Comunicare

Comunică eficient
Dezvoltă relații
Ascultă atent
Prezintă
Înțelege audiența
Construiește relații

Tehnic

Competent TIC
Creează conținut digital
Administrează hardware
Administrează software
menține siguranța online

Creativitate

Talent la compunere
Artist
Vizualizează

Leadership

Acceptă responsabilitatea
Își asumă riscuri

Limbi

engleză: mediu