@Κύρος

Taburi primare

Diamantul va expune grupul de abilități predominant. Efectuați clic pe fiecare grup pentru a vizualiza abilitățile corespunzătoare mai jos.

OrganizaționalTehnicAnalizăCreativitateComunicareLeadership

Abilități

Organizațional

Răbdator
Atenție la detalii
Metodic
Învață din greșeli
Planifică
Organizează
Administrează bine timpul
Urmează instrucțiuni
Muncește în echipă

Analiză

Gândește critic
Logică
Învață
Calculează
Face predicții
Aplică matematica
Analizează date
Evaluează nevoi

Creativitate

Artist
Expresiv
Ilustrează
Talent la compunere
Vizualizează

Tehnic

Înțelege mecanica
Repară
Competent TIC
Administrează hardware
Folosește cu îndemânare instrumente
Alfabetizat digital
Administrează informații digitale
Administrează software
menține siguranța online

Leadership

Își asumă riscuri

Comunicare

Comunică eficient
Construiește relații

Limbi