@MarcoSantaterra

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

OrganizacyjneAnalityczneKomunikacyjnePrzywódczeTechniczneKreatywne

Umiejętności

Przywódcze

ustala priorytety
podejmuje decyzje
wykazuje cechy przywódcze
wykazuje inicjatywę
bierze odpowiedzialność
podejmuje ryzyko
zarządza ludźmi
motywuje
deleguje zadania

Organizacyjne

potrafi okreslać potrzebne zasoby
organizuje
planuje
potrafi pracować w grupie
działa metodycznie
przykłada uwagę do szczegółów
wykazuje cierpliwość
potrafi zbierać informacje
potrafi zarządzać czasem
stosuje się do instrukcji

Komunikacyjne

komunikuje się efektywnie
potrafi przedstawiać pomysły
buduje relacje
uważnie slucha
negocjuje
rozumie potrzeby słuchaczy
prezentuje
jasno pisze
zna się na mediach

Analityczne

szacuje
rozwiązuje problemy
stosuje zasady matematyki
potrafi kalkulować
myśli krytycznie
potrafi wyrobić własną opinię
ocenia potrzeby
myśli logicznie
lubi się uczyć
potrafi tworzyć przestrzennie

Techniczne

biegle używa ICT
zarządza sprzętem
przestrzega bezpieczeństwa w sieci
zarządza oprogramowaniem
publikuje treści
tworzy treści cyfrowe
pracuje z danymi
przestrzega netykiety
zarządza informacją cyfrową

Kreatywne

wizualizuje

Języki

angielski: płynny, włoski: język ojczysty, portugalski: płynny, hiszpański: średnio zaawansowany