@Rachelorr89

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

OrganizacyjneKomunikacyjneTechniczneAnalitycznePrzywódczeKreatywne

Umiejętności

Organizacyjne

planuje
organizuje
wykazuje cierpliwość
działa metodycznie
potrafi okreslać potrzebne zasoby
potrafi pracować w grupie
stosuje się do instrukcji
potrafi zarządzać czasem
przykłada uwagę do szczegółów
potrafi dzielić się wynikami
potrafi zbierać informacje

Przywódcze

bierze odpowiedzialność
ustala priorytety
podejmuje decyzje
wykazuje cechy przywódcze
wykazuje inicjatywę

Komunikacyjne

komunikuje się efektywnie
potrafi przedstawiać pomysły
buduje relacje
uważnie slucha
negocjuje
buduje zespół
rozumie potrzeby słuchaczy
prezentuje
jasno pisze
zna się na mediach
przemawia publicznie

Analityczne

szacuje
rozwiązuje problemy
ocenia potrzeby
myśli krytycznie
stosuje zasady matematyki
potrafi wyrobić własną opinię

Techniczne

biegle używa ICT
zarządza sprzętem
przestrzega bezpieczeństwa w sieci
publikuje treści
tworzy treści cyfrowe
pracuje z danymi
przestrzega netykiety
zarządza informacją cyfrową

Kreatywne

ma zdolności muzyczne
ma zdolności artystyczne
występuje
reaguje ekspresyjnie

Języki