@katerina margariti

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

OrganizacyjneAnalityczneKomunikacyjnePrzywódczeTechniczneKreatywne
Aspiracje 
I want to combine business with travel and volunteering.

Umiejętności

Przywódcze

wykazuje inicjatywę
bierze odpowiedzialność
inspiruje
motywuje
potrafi instruować
wykazuje cechy przywódcze
podejmuje ryzyko
podejmuje decyzje
zarządza ludźmi
deleguje zadania

Organizacyjne

stosuje się do instrukcji
potrafi zarządzać czasem
potrafi pracować w grupie
działa metodycznie
wykazuje cierpliwość
przykłada uwagę do szczegółów
organizuje
wykazuje odporność na stres
planuje
potrafi zbierać informacje
potrafi okreslać potrzebne zasoby
uczy się na blędach
potrafi dzielić się wynikami

Komunikacyjne

buduje relacje
buduje zespół
uważnie slucha
komunikuje się efektywnie
rozumie potrzeby słuchaczy
potrafi przedstawiać pomysły
prezentuje
działa asertywnie
jasno pisze
zna się na mediach
przemawia publicznie

Kreatywne

ma zdolności artystyczne
projektuje
reaguje ekspresyjnie
potrafi zobrazować pomysły
wizualizuje
wykazuje się oryginalnością
umie komponować przestrzeń
ma zdolności muzyczne

Techniczne

biegle używa ICT
tworzy treści cyfrowe
zarządza sprzętem
przestrzega bezpieczeństwa w sieci
publikuje treści
pracuje z danymi
przestrzega netykiety
zarządza informacją cyfrową

Analityczne

ocenia potrzeby
potrafi wyrobić własną opinię
szacuje
opracowuje budżet
potrafi kalkulować
przewiduje
rozwiązuje problemy
myśli krytycznie
myśli logicznie
lubi się uczyć
stosuje zasady matematyki

Języki