@Alkis Kirtsoglou

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

OrganizacyjnePrzywódczeAnalityczneKomunikacyjneTechniczneKreatywne

Umiejętności

Organizacyjne

planuje
organizuje
wykazuje cierpliwość
działa metodycznie
stosuje się do instrukcji
potrafi zarządzać czasem
potrafi pracować w grupie
potrafi dzielić się wynikami

Przywódcze

bierze odpowiedzialność
inspiruje
motywuje
potrafi instruować
wykazuje cechy przywódcze
wykazuje inicjatywę
podejmuje ryzyko

Komunikacyjne

rozumie potrzeby słuchaczy
potrafi przedstawiać pomysły
prezentuje
działa asertywnie
uważnie slucha

Analityczne

potrafi wyrobić własną opinię
stosuje zasady matematyki
ocenia potrzeby
szacuje
przewiduje

Techniczne

biegle używa ICT
pracuje z danymi
zarządza informacją cyfrową

Języki

angielski: płynny, niemiecki: podstawowy, grecki: język ojczysty