@Pro Nik

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

PrzywódczeKomunikacyjneAnalityczneTechniczneOrganizacyjneKreatywne

Umiejętności

Przywódcze

ustala priorytety
deleguje zadania
inspiruje
podejmuje decyzje
ustala cele
wykazuje cechy przywódcze
wykazuje inicjatywę
bierze odpowiedzialność

Organizacyjne

potrafi okreslać potrzebne zasoby
organizuje
przykłada uwagę do szczegółów

Komunikacyjne

buduje relacje
komunikuje się efektywnie
potrafi przedstawiać pomysły
negocjuje
rozumie potrzeby słuchaczy
prezentuje
jasno pisze

Analityczne

ocenia potrzeby
opracowuje budżet
szacuje
przewiduje
rozwiązuje problemy
potrafi wyrobić własną opinię

Techniczne

publikuje treści
tworzy treści cyfrowe
pracuje z danymi
biegle używa ICT
przestrzega netykiety
przestrzega bezpieczeństwa w sieci

Języki