@Robyn clifford

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

AnalityczneOrganizacyjneTechniczneKomunikacyjneKreatywnePrzywódcze

Umiejętności

Organizacyjne

planuje
organizuje
wykazuje cierpliwość
działa metodycznie
potrafi okreslać potrzebne zasoby
potrafi zarządzać czasem
potrafi pracować w grupie
przekłada plany na działania
potrafi zbierać informacje
stosuje się do instrukcji
przykłada uwagę do szczegółów
uczy się na blędach
potrafi dzielić się wynikami

Przywódcze

bierze odpowiedzialność
ustala priorytety
ustala cele
wykazuje inicjatywę
podejmuje ryzyko
zarządza ludźmi
motywuje
podejmuje decyzje
deleguje zadania

Komunikacyjne

buduje relacje
buduje zespół
uważnie slucha
potrafi przedstawiać pomysły
prezentuje
komunikuje się efektywnie
rozumie potrzeby słuchaczy
jasno pisze
zna się na mediach
negocjuje
przemawia publicznie

Kreatywne

ma zdolności artystyczne
projektuje
reaguje ekspresyjnie
wykazuje się oryginalnością
wizualizuje
potrafi zobrazować pomysły
umie komponować przestrzeń
wykazuje się przedsiębiorczością
występuje
ma zdolności muzyczne

Analityczne

potrafi tworzyć przestrzennie
rozwiązuje problemy
szacuje
potrafi kalkulować
przewiduje
stosuje zasady matematyki
myśli krytycznie
ma zacięcie naukowe
myśli logicznie
lubi się uczyć
potrafi wyrobić własną opinię
zauważa możliwości
ocenia potrzeby

Techniczne

biegle używa ICT
zarządza oprogramowaniem
tworzy treści cyfrowe
publikuje treści
tworzy strony internetowe
zarządza informacją cyfrową
rozumie "doświadczenie użytkownika"
rozumie intefejs użytkownika
zarządza sprzętem
przestrzega bezpieczeństwa w sieci
pracuje z danymi
przestrzega netykiety

Języki

angielski: język ojczysty, francuski: średnio zaawansowany , niemiecki: średnio zaawansowany , koreański: podstawowy, hiszpański: podstawowy