@mlab

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

OrganizacyjneKomunikacyjnePrzywódczeTechniczneKreatywneAnalityczne

Umiejętności

Przywódcze

ustala priorytety
podejmuje decyzje
wykazuje cechy przywódcze
wykazuje inicjatywę
bierze odpowiedzialność
podejmuje ryzyko

Organizacyjne

potrafi okreslać potrzebne zasoby
organizuje
planuje
potrafi pracować w grupie
stosuje się do instrukcji
potrafi zarządzać czasem
przykłada uwagę do szczegółów
wykazuje cierpliwość
działa metodycznie

Komunikacyjne

komunikuje się efektywnie
potrafi przedstawiać pomysły
buduje relacje
uważnie slucha
negocjuje
buduje zespół
prezentuje
rozumie potrzeby słuchaczy
jasno pisze

Analityczne

rozwiązuje problemy
stosuje zasady matematyki
potrafi kalkulować
potrafi wyrobić własną opinię
potrafi tworzyć przestrzennie

Kreatywne

ma zdolności artystyczne
reaguje ekspresyjnie
potrafi zobrazować pomysły
umie komponować przestrzeń
wizualizuje

Techniczne

biegle używa ICT
publikuje treści
tworzy treści cyfrowe
pracuje z danymi
przestrzega netykiety
przestrzega bezpieczeństwa w sieci

Języki