@George_M_Chatzitheodosiou

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

TechnicznePrzywódczeKomunikacyjneOrganizacyjneAnalityczneKreatywne
Aspiracje 
Make the world a more hospitable and safer place to exist in...

Umiejętności

Przywódcze

ustala priorytety
podejmuje decyzje
wykazuje cechy przywódcze
wykazuje inicjatywę
bierze odpowiedzialność
inspiruje
potrafi instruować
podejmuje ryzyko
zarządza ludźmi
deleguje zadania
ustala cele

Organizacyjne

potrafi okreslać potrzebne zasoby
organizuje
planuje
potrafi pracować w grupie
wykazuje cierpliwość
przykłada uwagę do szczegółów
potrafi zarządzać czasem
działa metodycznie
uczy się na blędach
stosuje się do instrukcji
wykazuje odporność na stres

Komunikacyjne

komunikuje się efektywnie
potrafi przedstawiać pomysły
buduje relacje
uważnie slucha
negocjuje
rozumie potrzeby słuchaczy
konstruktywnie krytykuje
prezentuje
działa asertywnie
jasno pisze
przekonuje

Analityczne

ocenia potrzeby
potrafi wyrobić własną opinię
myśli logicznie
lubi się uczyć
potrafi kalkulować
przewiduje
analizuje dane
myśli krytycznie
zauważa możliwości

Kreatywne

ma zdolności artystyczne
reaguje ekspresyjnie
potrafi zobrazować pomysły
umie komponować przestrzeń
wizualizuje
projektuje
ma zdolności muzyczne

Techniczne

biegle używa ICT
zarządza sprzętem
przestrzega bezpieczeństwa w sieci
zarządza oprogramowaniem
publikuje treści
tworzy treści cyfrowe
tworzy strony internetowe
tworzy aplikacje
zarządza informacją cyfrową
rozumie "doświadczenie użytkownika"
rozumie intefejs użytkownika
projektuje gry
programuje
rozumie kwestie z zakresu mechaniki
potrafi naprawiać
biegle używa narzędzi
pracuje z danymi
przestrzega netykiety

Języki