@stsiona

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

KomunikacyjneOrganizacyjneAnalitycznePrzywódczeKreatywneTechniczne
Aspiracje 
“Let’s Go Exploring!” has always been my motto for every fresh new start of my life, that may be a day running a project, a new neighbourhood or a cloudy morning. I strongly believe that in order to be the one who drives changes in your life and not been driven by them, you should be self-motivated and flexible in transfiguring yourself, adjusting and/or readjusting in diverse environments and constantly changing conditions. Until today, my passion for Digital Tools, Internet & Information Technology has been guiding me to enhance my knowledge and experience in Digital Marketing, Creative Media and Global Sustainable Development. Being a tireless learner I repeatedly tend to permeate and discover the know-how for my top interests and favourite activities. As a goal-oriented personality, I pay attention in both “big-picture” and detail missing, using the best of me to identify the essential needs and the options to improve the “big-picture’s” efficiency. For me it's not just the destination but also the journey. I also love snowboarding, cosy bistros & spots with a view!

Umiejętności

Organizacyjne

planuje
organizuje
działa metodycznie
stosuje się do instrukcji
potrafi zarządzać czasem
potrafi pracować w grupie
przykłada uwagę do szczegółów
wykazuje odporność na stres
potrafi okreslać potrzebne zasoby
potrafi zbierać informacje
uczy się na blędach

Przywódcze

bierze odpowiedzialność
wykazuje inicjatywę
wykazuje cechy przywódcze
potrafi instruować
podejmuje ryzyko
ustala priorytety
deleguje zadania
podejmuje decyzje
ustala cele

Komunikacyjne

buduje relacje
buduje zespół
komunikuje się efektywnie
rozumie potrzeby słuchaczy
uważnie slucha
konstruktywnie krytykuje
potrafi przedstawiać pomysły
prezentuje
działa asertywnie
negocjuje
jasno pisze
zna się na mediach

Kreatywne

ma zdolności artystyczne
projektuje
reaguje ekspresyjnie
wykazuje się oryginalnością
wizualizuje
potrafi zobrazować pomysły
ma zdolności muzyczne
występuje

Analityczne

ocenia potrzeby
potrafi kalkulować
szacuje
potrafi wyrobić własną opinię
opracowuje budżet
przewiduje
rozwiązuje problemy
myśli krytycznie
myśli logicznie
lubi się uczyć

Techniczne

publikuje treści
zarządza informacją cyfrową
rozumie "doświadczenie użytkownika"
rozumie intefejs użytkownika
zarządza sprzętem
zarządza oprogramowaniem
pracuje z danymi

Języki

angielski: płynny, francuski: średnio zaawansowany , grecki: język ojczysty