@nayia_s2001

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

OrganizacyjneKreatywneAnalityczneKomunikacyjneTechnicznePrzywódcze

Umiejętności

Organizacyjne

przykłada uwagę do szczegółów
potrafi zarządzać czasem
organizuje
potrafi pracować w grupie
wykazuje cierpliwość
planuje
działa metodycznie

Komunikacyjne

komunikuje się efektywnie
uważnie slucha
prezentuje

Analityczne

ocenia potrzeby
analizuje dane
myśli logicznie
lubi się uczyć

Kreatywne

wizualizuje
ma zdolności artystyczne
projektuje
reaguje ekspresyjnie
potrafi zobrazować pomysły

Techniczne

biegle używa ICT
pracuje z danymi
zarządza informacją cyfrową

Języki