@xristos simonis

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

OrganizacyjneKomunikacyjnePrzywódczeAnalityczneTechniczneKreatywne

Umiejętności

Organizacyjne

wykazuje cierpliwość
przykłada uwagę do szczegółów
działa metodycznie
uczy się na blędach
planuje
stosuje się do instrukcji
wykazuje odporność na stres
potrafi pracować w grupie
organizuje
potrafi zarządzać czasem
potrafi okreslać potrzebne zasoby
rozwiązuje konflikty
potrafi dzielić się wynikami
potrafi zbierać informacje

Techniczne

biegle używa ICT
publikuje treści
tworzy treści cyfrowe
pracuje z danymi
przestrzega netykiety
przestrzega bezpieczeństwa w sieci
zarządza informacją cyfrową
zarządza sprzętem

Analityczne

myśli logicznie
lubi się uczyć
potrafi kalkulować
przewiduje
myśli krytycznie
ocenia potrzeby
analizuje dane
potrafi wyrobić własną opinię
zauważa możliwości
potrafi tworzyć przestrzennie

Przywódcze

podejmuje decyzje
podejmuje ryzyko
ustala priorytety
wykazuje cechy przywódcze
wykazuje inicjatywę
bierze odpowiedzialność
deleguje zadania
inspiruje
zarządza ludźmi
ustala cele

Komunikacyjne

komunikuje się efektywnie
buduje zespół
uważnie slucha
potrafi przedstawiać pomysły
buduje relacje
negocjuje
prezentuje
rozumie potrzeby słuchaczy
jasno pisze
przekonuje
zna się na mediach

Kreatywne

ma zdolności artystyczne
reaguje ekspresyjnie
potrafi zobrazować pomysły
umie komponować przestrzeń
wizualizuje

Języki