@katsou

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

KomunikacyjneOrganizacyjneKreatywnePrzywódczeAnalityczneTechniczne

Umiejętności

Przywódcze

wykazuje inicjatywę
bierze odpowiedzialność
inspiruje
ustala cele

Organizacyjne

stosuje się do instrukcji
potrafi pracować w grupie
organizuje
planuje
potrafi zbierać informacje
potrafi okreslać potrzebne zasoby

Komunikacyjne

buduje relacje
buduje zespół
przekonuje
komunikuje się efektywnie
potrafi przedstawiać pomysły
przewodzi dyskusjom
negocjuje
prezentuje
przemawia publicznie
rozumie potrzeby słuchaczy

Kreatywne

ma zdolności artystyczne
projektuje
reaguje ekspresyjnie
wykazuje się oryginalnością
wizualizuje
umie komponować przestrzeń

Analityczne

analizuje dane
ocenia potrzeby
przewiduje

Języki