@Anastasia-Areti Gavrili

Karty podstawowe

“Diament” obrazuje główne rodzaje umiejętności. Kliknij na każdy z rodzajów żeby zobaczyć poszczególne umiejętności.

OrganizacyjneKomunikacyjneTechniczneKreatywneAnalitycznePrzywódcze

Umiejętności

Przywódcze

wykazuje inicjatywę
bierze odpowiedzialność
podejmuje ryzyko

Organizacyjne

stosuje się do instrukcji
potrafi zarządzać czasem
potrafi pracować w grupie
działa metodycznie
wykazuje cierpliwość
przykłada uwagę do szczegółów
planuje
potrafi zbierać informacje
uczy się na blędach

Komunikacyjne

buduje relacje
buduje zespół
komunikuje się efektywnie
potrafi przedstawiać pomysły
prezentuje
rozumie potrzeby słuchaczy
jasno pisze
zna się na mediach

Kreatywne

ma zdolności artystyczne
projektuje
reaguje ekspresyjnie
potrafi zobrazować pomysły
wizualizuje
wykazuje się oryginalnością
umie komponować przestrzeń

Techniczne

biegle używa ICT
tworzy treści cyfrowe
publikuje treści
pracuje z danymi
przestrzega netykiety
przestrzega bezpieczeństwa w sieci
zarządza informacją cyfrową

Analityczne

potrafi wyrobić własną opinię
potrafi kalkulować
analizuje dane
przewiduje
lubi się uczyć

Języki

turecki: podstawowy, angielski: płynny, grecki: język ojczysty