@mlab

Primaire tabs

De diamant toont de belangrijkste skills-groepen. Klik op iedere groep om de afzonderlijke skills daaronder te zien.

OrganisatorischeCommunicatieLeiderschapsTechnischeCreatieveAnalytische

Vaardigheden

Leiderschaps

neemt besluiten over prioriteiten
neemt besluiten over prioriteiten
toont leiderschap
neemt initiatief
verantwoordelijkheden draagt
neemt risico's

Organisatorische

middelen vindt
organiseert
plant
teamspeler
instructies opvolgt
time management doet
aandacht heeft voor details
geduldig
methodisch

Communicatie

effectief communiceert
ideeën formuleert
aan relaties bouwt
aandachtig luistert
onderhandelt
een band ontwikkelt
presentaties geeft
het publiek begrijpt
helder schrijft

Analytische

problemen oplost
wiskunde toepast
berekent
zich meningen vormt
met vorm en ruimte werkt

Creatieve

artistiek
expressief
illustreert
gevoel voor verhoudingen
visualiseert

Technische

ICT-competent is
content publiceert
digitale content creëert
data-geletterd
zich aan de netiquette houdt
online veiligheid onderhoudt

Talen