@emmeci

Primaire tabs

De diamant toont de belangrijkste skills-groepen. Klik op iedere groep om de afzonderlijke skills daaronder te zien.

OrganisatorischeLeiderschapsCommunicatieTechnischeCreatieveAnalytische

Vaardigheden

Leiderschaps

neemt initiatief
verantwoordelijkheden draagt

Organisatorische

instructies opvolgt
time management doet
teamspeler

Communicatie

aan relaties bouwt

Talen