@stsiona

Primārās cilnes

Dimants rāda galveno prasmju grupu. Noklikšķini uz katras grupas, lai redzētu sīkāku prasmju iedalījumu.

KomunikācijasOrganizatoriskāsAnalītiskāsVadīšanasRadošāsTehniskās
Mērķi 
“Let’s Go Exploring!” has always been my motto for every fresh new start of my life, that may be a day running a project, a new neighbourhood or a cloudy morning. I strongly believe that in order to be the one who drives changes in your life and not been driven by them, you should be self-motivated and flexible in transfiguring yourself, adjusting and/or readjusting in diverse environments and constantly changing conditions. Until today, my passion for Digital Tools, Internet & Information Technology has been guiding me to enhance my knowledge and experience in Digital Marketing, Creative Media and Global Sustainable Development. Being a tireless learner I repeatedly tend to permeate and discover the know-how for my top interests and favourite activities. As a goal-oriented personality, I pay attention in both “big-picture” and detail missing, using the best of me to identify the essential needs and the options to improve the “big-picture’s” efficiency. For me it's not just the destination but also the journey. I also love snowboarding, cosy bistros & spots with a view!

Manas prasmes

Organizatoriskās

plāno
organizē
metodisks
ievēro instrukcijas
labs laika menedžments
komandas darbinieks
pievērš uzmanību detaļām
tiek galā ar stresu
identificē resursus
veic izpēti
mācās no kļūdām

Vadīšanas

uzņemas atbildību
uzņemas iniciatīvu
parāda līderības prasmes
instruē
uzņemas risku, riskē
izlemj, kas ir svarīgi, kas nē
deleģē darbus
pieņem lēmumus
izvirza mērķus

Komunikācijas

veido attiecības
dibina kontaktus
efektīvi komunicē
saprot auditoriju
uzmanīgi klausās
sniedz konstruktīvu kritiku
pauž idejas
prezentē
neatlaidīgs
apspriež
raksta skaidri
plašsaziņas līdzekļu lietotājs

Radošās

māksliniecisks
veido dizainu
izteiksmīgs, ekspresīvs
parāda oriģinalitāti
vizualizē
ilustrē
muzikāls
uzstājas

Analītiskās

novērtē vajadzības
plāno, aprēķina
novērtē
veido viedokli
taupīgs
prognozē
atrisina problēmas
domā kritiski
loģisks
mācās

Tehniskās

satura izdevējs
pārvalda digitālo informāciju
saprot lietotāja pieredzi
saprot lietotāja saskarnes
pārvalda aparatūru
pārvalda programmatūru
prot apstrādāt datus

Manas valodas prasmes

angļu: augsts līmenis, franču: vidējs līmenis, grieķu: dzimtā valoda