@MarcoSantaterra

Pirminės kortelės

Diagrama rodo vyraujančią įgūdžių grupę. Spragtelėję kurią nors grupę, pamatysite atskirus įgūdžius.

OrganizavimasAnalizėBendravimasLyderystėTechnologijosKūryba

Įgūdžiai

Lyderystė

nustato svarbą
sprendžia
rodo pavyzdį
parodo inciatyvą
prisiima atsakomybę
prisiima riziką
vadovauja žmonėms
skatina
paskiria darbus

Organizavimas

nustato išteklius
organizuoja
planuoja
komandos darbuotojas
metodiškas
gilinasi į smulkmenas
kantrus
tyrinėja
valdo laiką
vykdo nurodymus

Bendravimas

veiksmingai bendrauja
išreiškia idėjas
kuria santykius
įsiklauso
derasi
supranta auditoriją
pristato
aiškiai rašo
moka naudotis įvairialype terpe

Analizė

įvertina
sprendžia problemas
taiko matematiką
apskaičiuoja
kritiškas mąstytojas
formuoja nuomonę
įvertina poreikius
logiškas
mokosi
dirba su formomis ir erdve

Technologijos

turi IRT gebėjimų
valdo aparatūrą
rūpinasi saugumu internete
valdo programinę įrangą
turinio leidėjas
kuria skaitmeninį turinį
geba suprasti duomenis
laikosi tinklo etiketo
valdo skaitmeninę informaciją

Kūryba

parodo vaizdžiai

Kalbos

anglų: laisvai, italų: gimtoji, portugalų: laisvai, ispanų: vidutiniškai