@Rachelorr89

Pirminės kortelės

Diagrama rodo vyraujančią įgūdžių grupę. Spragtelėję kurią nors grupę, pamatysite atskirus įgūdžius.

OrganizavimasBendravimasTechnologijosAnalizėLyderystėKūryba

Įgūdžiai

Organizavimas

planuoja
organizuoja
kantrus
metodiškas
nustato išteklius
komandos darbuotojas
vykdo nurodymus
valdo laiką
gilinasi į smulkmenas
dalijasi pasiekimais
tyrinėja

Lyderystė

prisiima atsakomybę
nustato svarbą
sprendžia
rodo pavyzdį
parodo inciatyvą

Bendravimas

veiksmingai bendrauja
išreiškia idėjas
kuria santykius
įsiklauso
derasi
plėtoja tarpusavio pasitikėjimą
supranta auditoriją
pristato
aiškiai rašo
moka naudotis įvairialype terpe
geba viešai kalbėti

Analizė

įvertina
sprendžia problemas
įvertina poreikius
kritiškas mąstytojas
taiko matematiką
formuoja nuomonę

Technologijos

turi IRT gebėjimų
valdo aparatūrą
rūpinasi saugumu internete
turinio leidėjas
kuria skaitmeninį turinį
geba suprasti duomenis
laikosi tinklo etiketo
valdo skaitmeninę informaciją

Kūryba

muzikalus
meniškas
koncertuoja
išraiškingas

Kalbos