@katerina margariti

Pirminės kortelės

Diagrama rodo vyraujančią įgūdžių grupę. Spragtelėję kurią nors grupę, pamatysite atskirus įgūdžius.

OrganizavimasAnalizėBendravimasLyderystėTechnologijosKūryba
Siekiai 
I want to combine business with travel and volunteering.

Įgūdžiai

Lyderystė

parodo inciatyvą
prisiima atsakomybę
įkvepia
skatina
nurodo
rodo pavyzdį
prisiima riziką
sprendžia
vadovauja žmonėms
paskiria darbus

Organizavimas

vykdo nurodymus
valdo laiką
komandos darbuotojas
metodiškas
kantrus
gilinasi į smulkmenas
organizuoja
susidoroja su spaudimu
planuoja
tyrinėja
nustato išteklius
mokosi iš klaidų
dalijasi pasiekimais

Bendravimas

kuria santykius
plėtoja tarpusavio pasitikėjimą
įsiklauso
veiksmingai bendrauja
supranta auditoriją
išreiškia idėjas
pristato
užsispyręs
aiškiai rašo
moka naudotis įvairialype terpe
geba viešai kalbėti

Kūryba

meniškas
projektuoja
išraiškingas
vaizduoja
parodo vaizdžiai
rodo originalumą
turi kompozicijos jausmą
muzikalus

Technologijos

turi IRT gebėjimų
kuria skaitmeninį turinį
valdo aparatūrą
rūpinasi saugumu internete
turinio leidėjas
geba suprasti duomenis
laikosi tinklo etiketo
valdo skaitmeninę informaciją

Analizė

įvertina poreikius
formuoja nuomonę
įvertina
sudaro biudžetą
apskaičiuoja
prognozuoja
sprendžia problemas
kritiškas mąstytojas
logiškas
mokosi
taiko matematiką

Kalbos