@Aminah Tanasa

Pirminės kortelės

Diagrama rodo vyraujančią įgūdžių grupę. Spragtelėję kurią nors grupę, pamatysite atskirus įgūdžius.

OrganizavimasBendravimasKūrybaAnalizėLyderystėTechnologijos
Siekiai 
I am a book lover, I like to read, to study and to write. From romantic novels to foreign affairs, I love to read everything, because I consider that they bring value and knowledge in my life. I worked since I was a teenager as a seller, but my big dream is to work as a librarian because that is a job that can fulfill my true passion for books and it can harness my experience. I also dream to write articles and, in the end, books for a varied audience. I tried my chance since highschool with short stories, articles and I enjoyed writing and presenting projects in college, but i think I still have a lot to learn about this field. I hope I will have the opportunity to take creative writing courses, to go to writing seminaries and, why not?, meet a contemporary author, like Haruki Murakami, for example.

Įgūdžiai

Organizavimas

gilinasi į smulkmenas
valdo laiką
planuoja
metodiškas
organizuoja
komandos darbuotojas
kantrus
vykdo nurodymus
tyrinėja
nustato išteklius

Lyderystė

parodo inciatyvą
prisiima riziką
prisiima atsakomybę

Analizė

apskaičiuoja
sprendžia problemas
įvertina poreikius
sudaro biudžetą
prognozuoja
tyrinėja

Bendravimas

veiksmingai bendrauja
kuria santykius
plėtoja tarpusavio pasitikėjimą
įsiklauso
pristato
išreiškia idėjas
aiškiai rašo
supranta auditoriją

Kūryba

parodo vaizdžiai
meniškas
projektuoja
išraiškingas
rodo originalumą
turi kompozicijos jausmą
vaizduoja

Technologijos

turi IRT gebėjimų

Kalbos