@Robyn clifford

Pirminės kortelės

Diagrama rodo vyraujančią įgūdžių grupę. Spragtelėję kurią nors grupę, pamatysite atskirus įgūdžius.

AnalizėOrganizavimasTechnologijosBendravimasKūrybaLyderystė

Įgūdžiai

Organizavimas

planuoja
organizuoja
kantrus
metodiškas
nustato išteklius
valdo laiką
komandos darbuotojas
planus verčia veiksmais
tyrinėja
vykdo nurodymus
gilinasi į smulkmenas
mokosi iš klaidų
dalijasi pasiekimais

Lyderystė

prisiima atsakomybę
nustato svarbą
nustato tikslus
parodo inciatyvą
prisiima riziką
vadovauja žmonėms
skatina
sprendžia
paskiria darbus

Bendravimas

kuria santykius
plėtoja tarpusavio pasitikėjimą
įsiklauso
išreiškia idėjas
pristato
veiksmingai bendrauja
supranta auditoriją
aiškiai rašo
moka naudotis įvairialype terpe
derasi
geba viešai kalbėti

Kūryba

meniškas
projektuoja
išraiškingas
rodo originalumą
parodo vaizdžiai
vaizduoja
turi kompozicijos jausmą
verslus
koncertuoja
muzikalus

Analizė

dirba su formomis ir erdve
sprendžia problemas
įvertina
apskaičiuoja
prognozuoja
taiko matematiką
kritiškas mąstytojas
mokslinis
logiškas
mokosi
formuoja nuomonę
pripažįsta galimybes
įvertina poreikius

Technologijos

turi IRT gebėjimų
valdo programinę įrangą
kuria skaitmeninį turinį
turinio leidėjas
kuria svetaines
valdo skaitmeninę informaciją
išmano vartotojo patirtį
išmano vartotojo sąsają
valdo aparatūrą
rūpinasi saugumu internete
geba suprasti duomenis
laikosi tinklo etiketo

Kalbos

anglų: gimtoji, prancūzų: vidutiniškai, vokietijos: vidutiniškai, korėjiečių: pagrindai, ispanų: pagrindai