@mlab

Pirminės kortelės

Diagrama rodo vyraujančią įgūdžių grupę. Spragtelėję kurią nors grupę, pamatysite atskirus įgūdžius.

OrganizavimasBendravimasLyderystėTechnologijosKūrybaAnalizė

Įgūdžiai

Lyderystė

nustato svarbą
sprendžia
rodo pavyzdį
parodo inciatyvą
prisiima atsakomybę
prisiima riziką

Organizavimas

nustato išteklius
organizuoja
planuoja
komandos darbuotojas
vykdo nurodymus
valdo laiką
gilinasi į smulkmenas
kantrus
metodiškas

Bendravimas

veiksmingai bendrauja
išreiškia idėjas
kuria santykius
įsiklauso
derasi
plėtoja tarpusavio pasitikėjimą
pristato
supranta auditoriją
aiškiai rašo

Analizė

sprendžia problemas
taiko matematiką
apskaičiuoja
formuoja nuomonę
dirba su formomis ir erdve

Kūryba

meniškas
išraiškingas
vaizduoja
turi kompozicijos jausmą
parodo vaizdžiai

Technologijos

turi IRT gebėjimų
turinio leidėjas
kuria skaitmeninį turinį
geba suprasti duomenis
laikosi tinklo etiketo
rūpinasi saugumu internete

Kalbos