@Gi

Pirminės kortelės

Diagrama rodo vyraujančią įgūdžių grupę. Spragtelėję kurią nors grupę, pamatysite atskirus įgūdžius.

BendravimasOrganizavimasLyderystėKūrybaTechnologijosAnalizė

Įgūdžiai

Lyderystė

parodo inciatyvą
prisiima atsakomybę
įkvepia
rodo pavyzdį
skatina

Organizavimas

vykdo nurodymus
valdo laiką
komandos darbuotojas
metodiškas
kantrus
gilinasi į smulkmenas
dalijasi pasiekimais

Bendravimas

kuria santykius
plėtoja tarpusavio pasitikėjimą
veiksmingai bendrauja
supranta auditoriją
įsiklauso
konstruktyviai kritikuoja
išreiškia idėjas
pristato
geba viešai kalbėti

Kūryba

meniškas
išraiškingas
rodo originalumą
parodo vaizdžiai

Analizė

įvertina poreikius
formuoja nuomonę
sprendžia problemas

Technologijos

valdo aparatūrą
valdo programinę įrangą
rūpinasi saugumu internete

Kalbos