@xristos simonis

Pirminės kortelės

Diagrama rodo vyraujančią įgūdžių grupę. Spragtelėję kurią nors grupę, pamatysite atskirus įgūdžius.

OrganizavimasBendravimasLyderystėAnalizėTechnologijosKūryba

Įgūdžiai

Organizavimas

kantrus
gilinasi į smulkmenas
metodiškas
mokosi iš klaidų
planuoja
vykdo nurodymus
susidoroja su spaudimu
komandos darbuotojas
organizuoja
valdo laiką
nustato išteklius
valdo konfliktus
dalijasi pasiekimais
tyrinėja

Technologijos

turi IRT gebėjimų
turinio leidėjas
kuria skaitmeninį turinį
geba suprasti duomenis
laikosi tinklo etiketo
rūpinasi saugumu internete
valdo skaitmeninę informaciją
valdo aparatūrą

Analizė

logiškas
mokosi
apskaičiuoja
prognozuoja
kritiškas mąstytojas
įvertina poreikius
analizuoja duomenis
formuoja nuomonę
pripažįsta galimybes
dirba su formomis ir erdve

Lyderystė

sprendžia
prisiima riziką
nustato svarbą
rodo pavyzdį
parodo inciatyvą
prisiima atsakomybę
paskiria darbus
įkvepia
vadovauja žmonėms
nustato tikslus

Bendravimas

veiksmingai bendrauja
plėtoja tarpusavio pasitikėjimą
įsiklauso
išreiškia idėjas
kuria santykius
derasi
pristato
supranta auditoriją
aiškiai rašo
įtikina
moka naudotis įvairialype terpe

Kūryba

meniškas
išraiškingas
vaizduoja
turi kompozicijos jausmą
parodo vaizdžiai

Kalbos