@MarcoSantaterra

Primarni tabovi

Dijamant prikazuje grupe vještina koje prevčledavaju. Kliknite na svaku grupu kako biste vidjeli pojedinačne veštine.

OrganizacijskeAnalitičkeKomunikacijskeLiderskeTehničkeKreativne

Vještine

Liderske

određuje prioritete
donosi odluke
pokazuje kvalitete vođe
preuzima inicijativu
prihvaća odgovornost
riskira
rukovodi ljudima
motivira
delegira zadatke

Organizacijske

identificira resurse
organizira
planira
timski igrač
metodičan je
vodi računa o detaljima
strpljiv
istražuje
upravlja vremenom
sijledi upute

Komunikacijske

uspješno komunicira
iznosi ideje
gradi odnose sa drugima
pažljivo sluša
pregovara
razumije publiku
prezentira
piše jasno
medijski je pismen

Analitičke

procjenjuje
riješava probleme
primenjuje matematiku
računa
kritički razmišlja
formira mišljenje
procjenjuje potrebe
logički razmišlja
uči
radi sa oblicima i prostorom

Tehničke

ima IKT kompetencije
radi sa hardwareom
održava sigurnost na internetu
radi sa softwareom
objavljuje sadržaje
kreira digitalni sadržaj
razumije podatke
poštuje internet etiku
upravlja digitalnim informacijama

Kreativne

vizualizira

Jezici

engleski: odlično, talijanski: materinji, portugalski: odlično, Španjolski: srednje